Uluslarası Endeksler Tarafından Taranan Bilimsel Dergilerdeki Makaleler

Alper, S., Bayrak, F. ve Yılmaz, O. (2020). Psychological correlates of COVID-19 conspiracy beliefs and preventive measures: Evidence from Turkey. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-020-00903-0.

Alper S., Bayrak, F., Us, E. Ö. ve Yılmaz, O. (2020). Do changes in threat salience predict the moral content of sermons? The case of Friday Khutbas in Turkey. European Journal of Social Psychology. 50(3), 662-672. DOI: 10.1002/ejsp.2632

Tekeş, B., Imamoğlu, E. O., Özdemir, F. ve Öner-Özkan, B. (2020). Political orientations and morality judgments in the Turkish context: Considering the roles of the needs for cognition and recognition. Psychological Reports, 0(0), 1-30. DOI: 10.1177/0033294119899903

Alper S. ve Us, E. Ö. (2019). The role of intentionality in perceiving terrorism as a more important problem than traffic accidents. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-019-00372-0

Booth, R. W. ve Tekeş, B. (2019). Individual differences in anxiety and worry, not anxiety disorders, predict weakened executive control: Preliminary evidence. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 19(3), 337-344.

Koloğlugil, S. ve Tekeş, B. (2019). Is ingroup favoritism contingent on the expectation of reciprocity from ingroup members?: The case of reputation manipulation. Current Psychology, 1-10. DOI: 10.1007/s12144-019-00529-x

Alper, S., Us, E. Ö. ve Tasman, D. R. (2018). The evil eye effect: Vertical pupils are perceived as more threatening. Cognition and Emotion, 33(6), 1249-1260. DOI: 10.1080/02699931.2018.1550741

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Bayrak, F., Çoksan, S., Akarsu, S.A., Sayılan, G. ve Sezer, B. (2020). The spread of fake news in Turkey: Predictors of fake news questioning and sharing. Sözlü Sunum, 43rd Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), 14-16 Haziran, Berlin, Almanya.

Yeniçeri, Z. ve Us, E. Ö. (2019). Measuring radicalization and adaptation of the Extremism Scale to Turkish. Sözlü Sunum, International Security Congress: Theory, Method, Practice, 19-20 Eylül, Gendarmerie and Coast Guard Academy, Ankara.

Ulusal Bilimsel Dergilerdeki Makaleler

Kökdemir, D. (2020). Sıkıcı, tehlikeli ve anlamsız bir eğilim olarak eleştirel ve yaratıcı düşünme. Bilim ve Ütopya, 314(26), 22-26.

Güngör, A., Tütenkan, M., Solmazer, G. ve Tekeş, B. (2020). Duygu düzenleme stratejileri ve sürücü öfke ifadeleri: Cinsiyetin düzenleyici rolü. Nesne, 8(16), 126-142. DOI: 10.7816/nesne-08-16-09

Temel, İ. E. ve Tekeş, B. (2020). Özgeci bir perspektiften otostopa yönelik tutumların incelenmesi. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 3(1), 39-52.

Tekeş, B., ve Şener, Ö. (2020). Ağır vasıta sürücülerinin güvenli sürüşlerini etkileyen faktörler: Bir derleme çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 263-282.

Yeniçeri, Z. ve Us, E. Ö. (2020). Radikalleşmenin ölçülmesi: Aşırıcılık Ölçeğinin ve Aşırıcılık Ölçeği ile İlişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, UGK Özel Sayısı, 261-287. DOI: 10.28956/gbd.696043

Bayrak, F. (2019). Prototip bir ışık gibi; Bizler ise ışığa yönelen sinekler. PiVOLKA, 9(32), 5-10.

Yılmaz, O., Bayrak, F. ve Alper, S. (2019). Wittgenstein’ın psikoloji bilimine dair görüşlerine eleştirel bir bakış. Current Research in Social Sciences 5(2), 130-142.

Bayrak, F. (2018). Kadim varlıklar, çağdaş yaşamlar. PiVOLKA, 8(28), 14-17.

Us, E. Ö. (2017). Tanrıların günahları: Yunan mitolojisinde güç arzusu ve kıskançlık. PiVOLKA, 7(25), 13-15.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Kökdemir, D. (2020). ELYADAL: Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin tarihi. Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Sempozyumu I, 29 Şubat, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Bayrak, F., Çoksan, S., Akarsu, S.A. ve Sayılan, G. (2019). Kim bu sahte haberleri paylaşanlar? Sahte haber paylaşımının psikolojik yordayıcıları. Panel Sunumu, 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Bayrak, F. ve Korkmaz, L. (2019). İç grupla özdeşleşme ve iç grup kayırmacılığı arasındaki ilişkide ahlakın düzenleyici rolü. Veri Sunumu, 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Bayrak, F., Üzümçeker, E. ve Kablanoğlu, A. (2019). Erkeklik tehdidi araştırmaları için geçerli bir manipülasyon yönteminin geliştirilmesi. Veri Sunumu, 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Tümer, M. ve Bayrak, F. (2019). Algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma ilişkisine kültürel bir bakış: Doktorlarda takım çalışması. Poster Sunumu, 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Kökdemir, D., Kökdemir, D.D. ve Kökdemir, N. (2019). Varoluşa deneyimsel bir başlık: Rastlantısal çarpışma ve bağlanma. Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu II: Bağlanma ve Ayrılma, 29-30 Mart, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Kökdemir, D. (2019). Umwelt: Varoluşsal makroçevre. Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu II: Bağlanma ve Ayrılma, 29-30 Mart, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Kökdemir, D. (2019). Yine mi kriz? Psikoloji de öğrenme ve bellek sorunu. III. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Alper, S., Bayrak, F., Us, E. Ö. ve Yılmaz, O. (2018). Tehdit belirginliğinin cuma hutbelerindeki ahlaki vurgulara etkisi. Sözlü Sunum, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım, TED Üniversitesi, Ankara.

Alper, S. ve Us, E. Ö. (2018). Terör olayları mı daha önemli, trafik kazaları mı: Kasıt ve toplumsal sorunlara verilen değer arasındaki ilişki. Sözlü Sunum, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım, TED Üniversitesi, Ankara.

Bayrak, F. ve Alper, S. (2018). “T A M A M” ve “Devam” diyenler vurguladıkları ahlaki boyutlar açısından birbirlerinden nasıl farklılaşıyorlar? Sözlü Sunum, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım, TED Üniversitesi, Ankara.

Kökdemir, D. (2018). Aristoteles’den bugüne bilim kurgunun psikoloji bilimindeki yeri. Çağ Üniversitesi 4. Psikoloji Günleri, 23 Şubat, Çağ Üniversitesi, Mersin.

Kökdemir, D. (2018). Barış ve savaş: Farklılıklar hangi durumlarda neye yol açar? Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Sertifika Programı, 3 Mart, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Kökdemir, D. (2018). Hücreden topluma yolculuğun temel hikayesi. Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I: Yaşam ve Ölüm, 30-31 Mart, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Kökdemir, D. (2018). Hangi bilinç? Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I: Yaşam ve Ölüm, 30-31 Mart, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Kökdemir, D. (2017). Bilimden kurguya bilincin düşleri: William James ve Westworld. 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 5-8 Ağustos, Çağ Üniversitesi, Mersin.

Kökdemir, D. (2017). Sosyal psikolojinin penceresinden psikoloji biliminin dünü, bugünü ve yarını: Harry Potter, Batman ve Westworld. II. Sosyal Psikoloji Kongresi, 27-29 Kasım, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağosa, KKTC.

Yeniçeri, Z., Doğulu, C. ve Kökdemir, D. (2017). Eğitim, bilim ve psikoloji. Eğitim, Bilim ve Psikoloji Sempozyumu, 30 Kasım, Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesi.

Kökdemir, D. (2016). Bilinçli bilim insanlarının, bilinçsiz ve hayali zombilerden öğrenecekleri şeyler olabilir mi? II. ODTÜ Bilim Günleri, 14-15 Mayıs, Ankara.

Kökdemir, D. (2016). Bilincin sınırlarında yeni bildiğimiz her şey aslında eski: William James, Tesla ve Bruce Lee. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi, Deneyim Oluşturma ve Aktarımı III, 25-27 Nisan 2016, Ankara, Turkiye.

Kökdemir, D. (2016). Psikoloji = sosyal psikoloji. I. Sosyal Psikoloji Kongresi, 17-19 Kasım 2016, Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Kökdemir, D. (2015). İnsan, yarasa, zombi üçgeninde bilinç. 7. ODTÜ Psikoloji Günleri, 28 Şubat, ODTÜ, Ankara.

Kökdemir, D. (2015). Barış yolculuğunda varoluşsal kardeşlik: Hobbitler, insanlar ve elfler. Ankara Psikodrama Günleri, 5-6 Ekim, Ankara.

Kökdemir, D. (2015). Einstein, da Vinci ve Shrek. III. Zeka ve Yetenek Kongresi, 24-25 Ekim, ODTÜ, Ankara.

Kökdemir, D. (2014). Varoluşçuluk anarşizmdir ve bu, güzel bir şeydir. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014, Bursa.

Kökdemir, D. (2014). Lisans ve lisansüstü eğitimde öğrenci, akademisyen ve kurum ilişkisi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014, Bursa.

Kökdemir, D. (2014). Homininlerin sanata olan hayranlığı: Bu sadece bir mağara resmi değil. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu III, 1-2 Ekim 2014, ODTÜ, Ankara.

Kitap ve Kitap Bölümleri

Eldoğan, D., Korkmaz, L., Yeniçeri, Z. ve Kökdemir, D. (2017). Akademik yazım kuralları kitapçığı (5. baskı). Ankara: Başkent Üniversitesi.

Kökdemir, D. ve Sığrı, Ü. (2017). Çatışma teorisi. “Temel Arabuluculuk Eğitimi: Eğitici Kitabı”, A. Yeşilırmak ve E. K. Kekeç (Ed.) içinde. Ankara: Avrupa Konseyi. 

Kökdemir, D. Sığrı, Ü. (2017). Çatışma teorisi. “Temel Arabuluculuk Eğitimi: Katılımcı Kitabı”, A. Yeşilırmak ve E. K. Kekeç (Ed.) içinde. Ankara: Avrupa Konseyi.

Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2017). I. sosyal psikoloji kongresi tam metin bildiri kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi.

Şahin, N.H., Kökdemir, D., Uludağlı, N.P., Kadıhasanoğlu, D. ve Yeniçeri, Z. (2014). Davranış. A. Halıcı ve M. Toprak (Ed.) Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk. içinde. Ankara: TBB Yayınları.