Sosyal Psikoloji Laboratuvarı, 2014 yılında kurulmuştur. SPLab, sosyal psikolojinin farklı alanlardan çalışmalar sürdüren akademisyenleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerini bünyesinde barındıran bir laboratuvardır. SPLab, laboratuvar çalışmalarına ek olarak Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün Sosyal Psikoloji Lisansüstü programlarını da koordine etmektedir.