Program Hakkında Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kendi amaçlarına uygun olarak öğrencilerin geniş bir yelpazede dersler alabilmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Programda açılması düşünülen tüm dersler kuramsal ağırlıklı ama aynı zamanda uygulamalı içeriğe de sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu program kapsamında öğrenciler, sosyal psikoloji alanının temel uzmanlık derslerinin yanı sıra bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji, nöropsikoloji gibi alanlardaki ilgili dersleri de alma şansına sahip olurlar. Klasik bir sosyal psikoloji yüksek lisans programından farklı olarak Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans programında, deneysel yöntem paradigmalarına daha çok önem verilmektedir. Programa kayıtlı öğrenciler, aldıkları derslerde deneysel metodoloji ve istatistik konusunda bilgi edinirler. Ayrıca öğrencilere özellikle bilişsel psikoloji çalışmalarının sosyal psikoloji alanına uyarlanması konusunda bir bakış açısı geliştirmelerine olanak verilir. Programı bitirmek için gerekli olan Yüksek Lisans Tezi de bu yaklaşım çerçevesinde şekillenir.

Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Açık Bilim (Open Science) pratiklerini destekleyerek ders içeriklerinde, araştırma faaliyetlerinde ve tez süreçlerinde açık bilim kriterlerine bağlılık göstermektedir. Yürütülen tüm tezler ön kayıtlı (pre-registration) olarak gerçekleştirilmektedir. Araştırmalarda kullanılan materyaller, veriler ve çıktılar kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında alan adı olarak genel psikoloji değil “Sosyal Psikoloji” yazmaktadır.

Başvuru Bilgileri

Programa Başvuru için Son Tarih: 18 Eylül 2020
Kontenjan: 12
En az 1 öğrenci başarı sıralamasına göre %100 burslu alınacaktır.
Ayrıca üniversitelerde araştırma görevlisi kadrosunda çalışan adaylar, programa kabul edilmeleri durumunda %100 burslu olarak kabul edilecektir.

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı: 21 Eylül 2020, 14.00
Yazılı Bilim Sınavı: 23 Eylül 2020, 09.30 – 10.30 
Sınav Yeri:
 Fen-Edebiyat Fakültesi, G312, G408, G412 no’lu sınıflar
Mülakat:
23 Eylül 2020, 13.00 – 17.00

Sonuçların Açıklanması: 25 Eylül 2020, 17.00
Kesin Kayıtlar: 28-30 Eylül 2020
Derslerin Başlaması: 5 Ekim 2020

Başvuru Koşulları

1. Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Program’na farklı bölümlerden başvuran öğrenciler gerekli görüldüğü durumlarda 1 yıl bilimsel hazırlık okumak durumundadırlar.
2. Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.
3. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na da girebilirler.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:

ÜDS – KPDS: 70
YDS – eYDS: 70
YÖKDİL: 70
TOEFL – IBT: 84
CAE: B
CPE: C
Pearson PTE: 71

4. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.
5. Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.
6. Programa özel öğrenci kabul edilmemektedir.

Program Ücreti:

Programa kayıt olan öğrencilerin eğitim ücreti, her dönem aldıkları derslerin toplam kredisi göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredi başına eğitim ücreti 2020 – 2021 Akademik Yılı için 780 TL olarak belirlenmiştir.

Önemli Not: Türk Psikologlar Derneği ve Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programlarımızda TPD üyesi öğrencilerimize %30 indirim uygulanacaktır.

İleri İstatistik Uygulamaları (4 Kredi)
Yüksek Lisans Tezi (Dönemlik 5 Kredi)
Diğer Dersler (3 Kredi)

Mezuniyet Koşulları:

Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az 126 AKTS’lik dersleri (23 AKTS zorunlu ders, 48 AKTS seçmeli ders ve bunlara ek olarak 10 AKTS’lik “seminer” ve 45 AKTS’lik tez dersleri) başarı ile tamamlanmalıdır.

Bir Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisinin tez savunması yapabilmesi için _tez danışmanı dışında_ bir öğretim elemanı ile birlikte ya da onun gözetiminde yaptığı bilimsel en az 1 çalışmayı SCI, SSCI, AHCI ya da PsycINFO tarafından taranan ve tez danışmanın onayladığı bir dergiye değerlendirilmesi için göndermiş olması ya da ulusal / uluslararası onaylanmış bir kongrede sözel olarak sunmuş olması gerekmektedir.

Programla İlgili Bilgi İçin:

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir
zuyen@baskent.edu.tr | 0312 246 6666 / 2028

Ders Programı

PSK 515 Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

PSK 503 Sinirbilim

PSK 000 Seçmeli Ders I

PSK 000 Seçmeli Ders II

PSK 000 Seçmeli Ders III

PSK 516 İleri İstatistik Uygulamaları

PSK 000 Seçmeli Ders IV

PSK 000 Seçmeli Ders V

PSK 000 Seçmeli Ders VI

PSK 000 Seçmeli Ders VII

PSK 591 Seminer

PSK 581 Tez I

PSK 000 Seçmeli Ders VIII