Prof. Dr. Doğan Kökdemir

Lisans: ODTÜ Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: ODTÜ Sosyal Psikoloji

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, varoluşsal psikoloji, karar alma süreçleri, araştırma yöntemleri, ölüm, dehşet yönetimi, eleştirel düşünme

Tel: 0312 – 246 66 66 / 6631
E-posta: kokdemir@baskent.edu.tr
İnternet Sitesi: http://www.kokdemir.info
Research Gate: Dogan_Kokdemir
Orcid: 0000-0003-1879-8201

Prof. Dr. Andaç Demirtaş Madran

Lisans: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Yüksek Lisans: Ankara Ünversitesi Eğitim Bilimleri

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, tutum, sosyal kimlik, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet

Tel: 0312 – 246 66 66 / 6631
E-posta: kokdemir@baskent.edu.tr
İnternet Sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~andac
Research Gate: H_Demirtas
Orcid: 0000-0001-5582-2608

Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu

Lisans: ODTÜ Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: ODTÜ Klinik Psikoloji

Doktora: ODTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Klinik psikoloji, sosyal algı, ergenlik dönemi, depresyon, sosyal sapaklık, madde bağımlılığı, eleştirel düşünme

Tel: 0312 – 246 66 66 / 1646
E-posta: okanc@baskent.edu.tr
İnternet Sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~okanc
Research Gate: Okan_Cirakoglu
Orcid: 0000-0002-1607-3293

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir

Lisans: Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji

Doktora: ODTÜ Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, terörizm, radikalleşme, dehşet yönetimi, ölüm, benlik, toplumsal cinsiyet, iyilik hali

Tel: 0312 – 246 66 66 / 6631
E-posta: zuyen@baskent.edu.tr
İnternet Sitesi: http://www.zuhalyeniceri.com
Research Gate: Zuhal_Yeniceri
Orcid: 0000-0001-9228-9961

Dr. Öğr. Üyesi Elvin Doğutepe

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji

Araştırma yöntemleri, nöropsikoloji, fizyolojik psikoloji, beyin görüntüleme teknikleri

Tel: 0312 – 246 66 66 / 1645
E-posta: elvindogutepe@baskent.edu.tr
İnternet Sitesi: Yapım aşamasında
Research Gate: Elvin_Dogutepe
Orcid: 0000-0002-5140-5011

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tekeş

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji

Doktora: ODTÜ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi

Sosyal psikoloji, niyet, niyet aşılama, pozitif sürücü davranışları, değerler, sürücülüğün sosyal bilişi, evrimsel psikoloji

Tel: 0312 – 246 66 66 / 1645
E-posta: burcutekes@gmail.com
İnternet Sitesi: Yapım aşamasında
Research Gate: Burcu_Tekes
Orcid: 0000-0002-6601-1023

Öğr. Gör. Dr. Bilgesu Atılgan

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gelişim Psikolojisi

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Psikoloji

Çocuklarda yaratıcılık, duygu düzenleme, duygu sosyalleştirme, saldırganlık, grup süreçleri

Tel: 0312 – 246 66 66 / 1723
E-posta: bilgesuh@baskent.edu.tr
İnternet Sitesi: yapım aşamasında
Research Gate: Bilgesu_Atilgan
Orcid: 0000-0001-7775-1804

Arş. Gör. Elif Öykü Us

Lisans: Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji

Doktora: ODTÜ Bilişsel Bilimler (Sürüyor)

Sosyal psikoloji, varoluşsal psikoloji, zihin felsefesi, dehşet yönetimi, ölüm, benlik, iyilik hali, yapay zeka

Tel: 0312 – 246 66 66 / 1238
E-posta: eoykuus@gmail.com
İnternet Sitesi: Yapım aşamasında
Research Gate: Oeykue_Us
Orcid: 0000-0002-6671-2129

Arş. Gör. Fatih Bayrak

Lisans: Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Psikoloji (Sürüyor)

Sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, grup süreçleri ve gruplar arası ilişkiler, ahlak, ideoloji

Tel: 0312 – 246 66 66 / 1238
E-posta: fatihbayrak@baskent.edu.tr
İnternet Sitesi: Yapım aşamasında
Research Gate: Fatih_Bayrak5
Orcid: 0000-0001-6350-6234